Devrimci Komünarlar Partisi Komutan Rasih Kurtuluş Müfrezesi devrimci savaş alanlarında yaşamını yitiren Ulaş Adalı (Gökhan Taşyakan)’nın ölümsüzlüğünün birinci yıl dönümünde açıklama gerçekleştirdi.

Devrimci Komünarlar Partisi Komutan Rasih Kurtuluş Müfrezesi Komutanı İmera Fera Yeşilgöz yaptığı açıklamada “Komutan Ulaş Adalı yoldaşımızın ölümsüzlüğünün birinci yıl dönümünde, yoldaşımız şahsında devrim ve sosyalizm mücadelesinde ölümsüzleşen tüm yoldaşlarımızı saygıyla anıyoruz.” dedi

Ulaş Adalı’nın yaşamının her anında yürüttü mücadelede öncüleştiğini belirten İmera Fera açıklamayı şu sözlerle sürdürdü: “Ulaş yoldaş, yaşam amacını devrim mücadelesinin çıkarılarıyla birleştirerek soluksuz bir biçimde sürdürdüğünü kavganın militan bir neferi olmuştur. İşçi sınıfının ve ezilenlerin haklı kavgasında saf tutmuş, özgür yaşam bilincini kendisinde açığa çıkararak mücadelenin gereklerini yerine getirebilmek, haklı mücadelemizi ilerletebilmek adına varlığını devrim mücadelesine katmıştır.”

Ulaş Adalı’nın mücadele geçmişine değinen Yeşilgöz, “Ulaş yoldaş, Türkiye topraklarında sokak sokak, barikat barikat faşizme karşı dövüşmüştür. Aynı kararlılık ile halkların zulme uğramasına seyirci kalmayı redderek yönünü devrim topraklarına, Rojava’ya dönmüştür. Kobane düştü düşecek denilen zamanlarda IŞİD’in karanlığına karşı, devrimin kızıl bayrağını Kobane sokaklarında Birleşik Özgürlük Güçleri saflarında Komutan olarak dalgalandırmıştır. Öncüsü ve yoldaşı Komutan Ulaş Bayraktaroğlu ile birlikte işçi sınıfının öncü partisi Devrimci Komünarlar Partisinin kuruculuğunu gerçekleştirmiştir. Egemenlere karşı devrim güçlerinin birleşik mücadele etmesinin gerekliliğine duyduğu inancı, işçi sınıfının kurtuluş ve ezilenlerin özgürlük mücadelesinde somutlayarak Halkların Birleşik Devrim Hareketinde öncü duruş ortaya koymuştur.” dedi.

Kendisini hergün ve yeniden devrime örgütledi.”

Ulaş Adalı’nın yaşam pratiğinin öncülüğüne ve zorluklara direnen yönünevurgu yapan Yeşilgöz: “Komutan Ulaş Adalı yaşam ve savaş pratiği ile ilerletilmesi gereken bir çizgi ve yükseltilmesi gereken bir bayrak bırakmıştır. Devrimi en önce kendisinde hissederek , komünal yaşam modelini kendi pratiğinde somutlamıştır. Hiçbir olumsuzluğa teslim olmayarak, zafere olan bağlılığının güçlülüğü ile savaşmıştır. Devrimci yaşamın yalnızca hedefi yaşamakla mümkün olduğunu biliyordu. Kesintisiz devrimci taaruz ile hedefi mümkün kılacağını da biliyordu. Bu gerçeklik ile kendisini hergün ve yeniden devrime örgütledi.” dedi.

Adalı’nın yürüttüğü mücadelenin devamcısı olacağını belirten Yeşilgöz açıklamayı şu sözlerle sonlandırdı : “Bugün her devrimci kadro Ulaş yoldaşın mücadele pratiğinin öncülüğünde sistemsel kopuşunu keskinleştirmeli ve kendisini özgürlük gücü olarak görmelidir.

Komutan Ulaş’a söz veriyoruz. Komutanımızın savaşımını kendi savaşamız bilecek, yoldaşlarımızın oluşturduğu değerleri, kurtuluşunu kendi sınıf kimliğinde barındıran proleteryanın örgütlenmiş gücünün öncülüğünde, Devrimci Komünarlar Partisi’nin öncülüğünde devrimle taçlandıracağız.

Komutan Ulaş Adalı ölümsüzdür.

Yaşasın partimiz Devrimci Komünarlar Partisi!”

Kaynak: ANF