HBDH: Ulaş Adalı Yoldaş Birleşik Devrim Mücadelemizde Yaşıyor!

Halkların Birleşik Devrim Hareketi, DKP-BÖG kurucuları içerisinde yer alan ve HBDH’ın da komutanlığında bulunan Ulaş Adalı’yı ölümsüzlüğünün 1.yılında yazılı bir açıklama yayınlayarak mücadelesini selamladı.

HBDH’ın yaptığı açıklamanın tamamı aşağıdaki gibidir;

Ulaş yoldaş, Halkların Birleşik Devrim Hareketi(HBDH) çalışmalarının başlamasıyla birlikte sürecin yürütücü öznelerinden biri olarak birleşik devrim mücadelesinin önemli bir neferi olmuştur.

Ulaş Adalı (Gökhan Taşyakan) yoldaşın aramızdan ayrılışının ardından bir yıl geçti. Ulaş yoldaş kurucuları arasında yer aldığı Devrimci Komünarlar Partisi ve onun askeri örgütü Birleşik Özgürlük Güçleri’nin önder kadrolarından biridir. Kendisi gençlik yıllarından itibaren devrim ve sosyalizm mücadelesinin tereddütsüz bir neferi olmuştur. Gençlik hareketi içerisinde başlayan mücadelesi sırasında YÖK protestolarında, anti faşist direnişlerde, NATO protestolarında ve IMF protestolarında en önde mücadele ederek örnek bir devrimci olmuştur.

Gezi direnişi sırasında Taksim meydanında, Tarlabaşı barikatlarında ve Gezi parkında halkın özgürlük talebini büyüten ve örgütleyen bir zeminde durmuştur.

Sonrasında Kobane süreciyle birlikte Kasım atılımında kendisi görev talep eden Ulaş yoldaş Türkiye işçi sınıfı ve ezilenlerin özgürlük mücadelesini Kürt halkının özgürlük mücadelesiyle birleştirmiştir. Kobane savaşının en şiddetlendiği günlerde mücadeleye katılmada tereddüt etmeyerek mücadelesini yeni bir evreye taşımıştır.

Rojava devrimine katılım süreci Ulaş yoldaşın aslında düzen soluyla ve onun geçmişiyle hesaplaştığı bir süreç olmuştur. 1990’lı yıllarda Türkiye sosyalist hareketinde hakim olan düzen içi sol anlayıştan kopuş ve enternasyonalist bir devrimci olarak Kürt özgürlük mücadelesiyle yan yana olma eylemini söz olmaktan çıkartarak eyleme dönüştürme onun için bir yeniden doğuş olmuştur. Ulaş yoldaş şahsında Türkiye sosyalist hareketinde var olan tasfiyeci ve düzen içi sol anlayışla büyük bir hesaplaşma gerçekleşmiştir. Bu açıdan Türkiyeli bir devrimci olarak yüzünü Kürt halkına dönüp kaderini ezilen bir ulusun kaderiyle birleştirmesi örnek bir devrimci tutumdur.

Ulaş yoldaş, Halkların Birleşik Devrim Hareketi(HBDH) çalışmalarının başlamasıyla birlikte sürecin yürütücü öznelerinden biri olarak birleşik devrim mücadelesinin önemli bir neferi olmuştur. Türkiye işçi sınıfı ve ezilen halkların özgürlük mücadelesinde, HBDH’nin kuruluşunda Ulaş yoldaşın emekleri büyüktür. İsimlerini aldığı Ulaş Bardakçı ve Necdet Adalıdan aldığı mücadele mirasını birleşik devrim mücadelesine taşıyan Ulaş yoldaş bizler açısından örnek bir devrimcidir.

Onun mücadelesi Halkların Birleşik Devrim Hareketi mücadelesi içerisinde Türkiye ve Kürdistan dağlarında, metropollerde işçi sınıfı ve ezilenlerin mücadelesinde, faşizme karşı direnen gençliğin devrimci eyleminde yaşamaya devam etmektedir.

Bizler Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak Ulaş Adalı yoldaş başta olmak üzere devrim ve sosyalizm mücadelesinde yitirdiğimiz bütün yoldaşların anılarına bağlılığımızı hatırlatmayı görev biliriz. Bugün mücadele içerisinde yitirdiğimiz yoldaşlara bağlılığımızın kanıtı faşizme karşı özgürlük mücadelesine verdiğimiz emektir. Bu bilinçle Ulaş yoldaşın anısına sonsuz bağlılığımızı belirtmeyi bir görev biliriz. Onun hayali olan devrim ve sosyalizm hedefini hayata geçirmek bizlerin en önemli görevidir.

Ulaş Adalı Yoldaş Ölümsüzdür !

Yaşasın Birleşik Devrim Mücadelemiz !

Kahrolsun Faşizm !

HBDH Yürütme Komitesi

21 Temmuz 2018

Kaynak: komungucu1.com